Οι γεωγραφικές αναπαραστάσεις της Αιτωλίας στις αρχαίες φιλολογικές πηγές - Archive ouverte HAL Access content directly
Conference Papers Year : 2015

Οι γεωγραφικές αναπαραστάσεις της Αιτωλίας στις αρχαίες φιλολογικές πηγές

Not file

Dates and versions

hal-02470210 , version 1 (07-02-2020)

Identifiers

  • HAL Id : hal-02470210 , version 1

Cite

Amélie Perrier. Οι γεωγραφικές αναπαραστάσεις της Αιτωλίας στις αρχαίες φιλολογικές πηγές. Πρακτικά Α ́Διεθνούς Συνεδρίου Τοπικής Ιστορίας & ΠολιτισμούΤριχωνίας, Jun 2012, Ναυπακτίας, Greece. pp.935-946. ⟨hal-02470210⟩
41 View
0 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More