R. H. B?tina? and G. ?erban, Ghid de aplica?ie pentru studen?ii anilor I ? Geografie ?i Geografia Turismului, Editura Casa C?r?ii de ?tiin??, 2006.

A. Breier, Lacurile de pe litoralul românesc al M?rii Negre ? studiu hidrogeografic, Editura Academiei RSR, 1976.

P. Gâ?tescu, Lacurile din RPR. Genez? ?i regim hidrologic, Editura Academiei RPR, 1963.

P. Gâ?tescu, Lacurile din România. Limnologie regional?, Editura Academiei RSR, 1971.

S. Kalecsinszky, A Szovátai meleg és forró konyhasóstavakról mint természetes h?accumulátorokról. Meleg sóstavak és h?accumulátorok el?álitásárol, 1901.

I. Maxim, Contribu?ii la explicarea fenomenului de înc?lzire al apelor s?rate din Transilvania, din Cluj, vol.III, 1929.

I. Pi?ota, Noi date hidrologice asupra lacurilor din Depresiunea Sovatei, 1960.

G. Popa, Câteva observa?ii morfologice ?i limnologice la Sovata-B?i, 1960.

G. ?erban, M. Alexe, and L. Touchart, L'évolution du modelé lacustre et la salinité des lacs de Cojocna (Plaine de Transylvanie, Roumanie) Bulletin de l'Association de Géographes Français, Section II « Lacs, étangs et zones humides: une démarche de géographie limnologique, pp.234-245, 2005.